Övergripande regler:

 • Enbart flugfiske gäller i sjöarna när laxfiskar finns utsatta.
 • Medlemskort eller medlemslista gäller som bevis.
 • Var aktsam om naturen runt sjöarna.
 • Skräp måste var och en ta med sig hem.  Ordning och reda gäller vid sjöarna.
 • Är det mycket folk vid sjön så är det rotation som gäller.
 • Flytringsfiske gäller endast i Stora Djupsjön.
 • Båt får användas i Stora Djupsjön.


Regler för båt:

 • FFK Ekorrarnas båt får endast användas. Inga egna båtar får tas med till sjöarna. 
 • Fiske får endast ske med ett flugspö per person.
 • Bokning sker på hemsidan via inloggning till kalendern.
 • Bokning får max ske i 6 timmars pass. Passen är mellan 06.00-12.00, 12.00-18.00, 18.00-24.00.
 • Ny bokning kan ej göras förrän den bokade tiden har förbrukats.
 • Den som har bokat måste finnas med i båten.
 • Den som fiskar från båt måste ta hänsyn till landfiskare och de som fiskar i flytring.
 • Den som har tillstånd att fiska gädda måste använda stora wobbler - inga skeddrag.
 • Vid arbetsdagar går det inte att boka båt.
 • Drag upp båten och lås den efter avslutad användning.


Övrigt: 

 • Det är endast tillåtet att ta upp 2 st fiskar under ett dygn. 
 • Alla fiskar som tas hem ska registreras på fångstrapporten och läggas i lådan som finns vid sjön.
 • Sammanboende och hemmavarande barn under 18 år har tillåtelse att fiska i sjöarna tillsammans med medlem. Om fisk tas upp så måste fisken registreras på medlem.                  
 • Medlemmar som fiskar i sjöarna har ett ansvar i att se till att inga obehöriga fiskar i klubbens sjöar.
 • Eldning får ske vid anvisade platser.
 • Medlem får ta med max 2 gästfiskare. Avgiften är 200 kr/dag per gästfiskare.
 • Medlem ansvarar att avgiften betalas in på klubbens plusgiro.
 • Gästfiskare får ta upp 2 st laxfiskar som måste registreras på fångstrapport tillsammans med medlems namn.
 • Vinterfiske får ske med pimpelspö. Agnad krok är inte tillåten.
 • Laxartad fisk får ej tas upp.
 • Medlem får ta upp max 25 stycken laxfiskar per år.

Styrelsen

  

Regler klubbmästerskap:

 • Tävlingen sker i två klasser. Från land eller i flytring.
 • Ingen kan vara med i båda klasserna.
 • Tävlingstiden är mellan 09.00 – 15.00 invägning senast klockan 16.00 vid vindskyddet.
 • Familjemedlemmar får delta om de använder flugspö. Men får endast ta upp tre fiskar  tillsammans med ordinarie medlem.   
 • Max 3 st Öring eller Regnbågar får tas upp. Den sammanlagda vikten räknas och den som har högst vinner. Om samma vikt erhålls så gäller tyngsta fisk.
 • Den som fiskar från land måste rotera vid varje halv timme.
 • Den som fiskar i flytring måste ta hänsyn till de som fiskar från land.
 • Vägning sker med klubbens våg.

 

Styrelsen

  © FFK Ekorrarna 1995-2022

 Allt material i denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen och får inte kopieras utan tillstånd.

 Ändrad 2016-01-18