Ordförande        Lars Fernlund                                                                      

Sekreterare       Ted Liljeblad

Kassör                Ingemar Carlsson

Ledamöter         Weine Moberg

                           Sven-Åke Sundelius
          
                           Olof Lidström         

                           Morgan Lifwergren

Suppleanter      Claes Ahlstrand

                           Tomas Svensson
© FFK Ekorrarna 1995-2022
Allt material i denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen
och får inte kopieras utan tillstånd.
Ändrad 2016-01-18